Canisterapeutický kurz KOVAČ

  duben- červen 2024- Ukončeno přihlašovaní kurz naplněn

Termín: 28.4,5.5,12.5,19.5,26.5,2.6.2024, zakončený CT zkouškou 16.6.2024

Čas: 9:30 -11:00    Místo: Kovač 75,50601 Jičín

Co je Canisterapie:  

Je terapeutická metoda využívající interakci mezi člověkem a zvířetem, obvykle psem, k dosažení různých zdravotních a psychologických benefitů. Tato terapie je založena na přesvědčení, že kontakt se zvířetem může pozitivně ovlivnit emocionální stav jedince a přispět k jeho celkovému blahobytu.

Pro koho je tato terapie určená:

 Primárně je zaměřena na klienty trpící různými psychickými, emočními nebo fyzickými obtížemi, jako jsou například deprese, úzkostné poruchy, poruchy autistického spektra nebo lidé s postižením. Avšak canisterapie může být prospěšná i pro jedince bez konkrétní diagnózy, kteří se chtějí uvolnit, získat novou motivaci nebo zlepšit komunikaci.

Co byste měli mít:

Pro provozování canisterapie je nezbytné splňovat určité požadavky než vstoupíte do  zařízení a vybavení. Ideální terapeutické prostředí by mělo být bezpečné, klidné a přátelské. Důležitá je také přítomnost vyškoleného personálu, který dokáže správně reagovat na různé situace a zajistit bezpečnost klientů i zvířat. Vy byste měli, jako tým mýt složené zkoušky, a povědomí co Vás v zařízení čeká.

Co Vám jsme schopný říct:

Před zapojením svého čtyřnohého parťáka do canisterapie je důležité zvážit jeho vhodnost pro tuto činnost. Pes musí mít mírnou a přátelskou povahu, být dobře vychovaný a snášet kontakt s různými lidmi a prostředími. Také by měl být schopen snést různé situace a nevyvolávat stres u klientů. Ideální je, když pes prošel speciálním výcvikem a certifikací pro canisterapii.

Co Vás čeká v kurzy:

Pokud se rozhodnete absolvovat kurz canisterapie našeho spolku,  seznámíme Vás teoretickými základy canisterapie a získáte praktické dovednosti potřebné pro úspěšné provádění této terapeutické metody. V rámci kurzu Vás vezmeme  na praktickou část do našich smluvních zařízení. Během kurzu se naučíte správné techniky a postupy pro práci s klienty a zvířaty. Připravíme Vás a canisterapeutické zkoušky dle zkouškového řádu spolku.

 Celým kurzem Vás  provedou zkušené lektorky s dlouholetou praxí. Během kurzu se naučíte správné techniky a postupy pro práci s klienty a zvířaty.

Co teď:

stačí jen vyplnit formulář níže. 

Cena: 3000.-

po odeslání formuláře, Vám bude zaslána faktura k zaplacení.

 Při stornování přihlášky bude ze zaplacené částky účtován manipulační poplatek rovnající se polovině zaplacené částky. Po datu uzávěrky není storno přihlášky možné, poplatek za kurz tedy nebude vrácen.

Uzávěrka přihlášek:  19.4.2024

Pokud Vám ovšem vyvstanou otázky, neváhejte nás kontaktovat: 

email: animaltherapy@seznam.cz, tel. 602314955 kde Vám Vaše dotazy ráda zodpoví Kateřina Preusslerová. 
ONLINE PŘIHLÁŠKA NA CANISTERAPEUTICKÝ KURZ: