ONLINE PŘIHLÁŠKA NA CANISTERAPUTICKÉ ZKOUŠKY DO HOŘIC KONANÉ 12.6.2022