Jak náš spolek vznikl?

Náš spolek Animal Therapy vznikl 13. 3. 2014. Zooterapii se tedy věnujeme již řadu let a za tuto dobu se i počet členů značně rozrostl. A působíme nejen v Královehradeckém kraji, ale už i ve Středočeském a Libereckém. Jsme parta lidí, kteří mají stejnou myšlenku - rozdávat radost a pomáhat díky našim čtyřnohým kamarádům, protože víme, že jejich přítomnost dělá zázraky.

Mezi naše čtyřnohé terapeuty patří hlavně pejsci, ale máme i kočky, koně, ovečky, kozy nebo králíčky.

A co všechno naši terapeuté, respektive naše terapeutické týmy umí? Pomáhají klientům rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, podílí se na rozvoji orientace v prostoru i čase. Snaží se podněcovat rozvoj verbální i neverbální komunikace a pomáhají při nácviku koncentrace a paměti. Podporují rozvoj sociálního cítění a v neposlední řadě naši větší terapeuté pomáhají při relaxačním i rehabilitačním polohování.

Abychom veškerou výše popsanou činnost mohli provozovat, jsou naše týmy pravidelně proškolovány. Pejsci přezkušováni a jejich psovodi se účastní různých seminářů a vzdělávacích akcí, aby mohli společně nabízet tu nejvyšší možnou kvalitu služeb.